Předsedající 
       

   Pan    prof.MUDr. Milan Kolář   děkan Lékařské fakulty UP Olomoouc - předsedkyně Unie Roska v ČR  paní RNDr Kamila Neplechová Ph.d., předsedkyně  sdružení ROSKA
   Olomouc  paní Jana Nakládalová

[ zavřít ]