Na závěr večera jsme si vyslechli ukázky od autorů J.S.Bach,St.Vrbíka a dalšík i varhanní improvizace  v podání pana Martina Látala.

[ zavřít ]