SPONZOŘI NAŠÍ ORGANIZACE

Sponzoři naší organizace: 2008-2019
Statutární město Olomouc-KPSS

Dlouholetým  sponzorem  naší  organizace  je  Obec:
 
  Příkazy
 


  
        OBCE:    

 
                                     
                                                                                                
2018   Dolany
 2018    Jestřebí

 
                            2018          Příkazy                          
       

                                                                                
                                                                    
  2015      -     SDH-Odrlice 

                                                                      2015 , 2016-   Obec Libina pořadatel Běhu s čelovkou
                                                                                                     
                                                                      2016-- Pořadatelé ROSKAFESTU, SDH,Skauti Příkazy                         
                                                                      
                                                                      2017-Pořadatelé ROSKAFESTU 2017,Skauti Příkazy ,SDH Příkazy.
                                                                      2018-Pořadatelé ROSKAFESTU 2018, Skauti Příkazy ,SDH Příkazy.

 

                    Organizaci finančně   podporuje :   VALTR s.r.o.  generální dodavatel staveb  Horní Lán Olomouc
                                                                               2017 DM.Drogerie-Olomouc

                 
                   Soukromí sponzoři finanční dary:  2017

                                                                              pan   Ing. Petr  Partsch 
            
                                                                         


LINDE