SPONZOŘI NAŠÍ ORGANIZACE

Sponzoři naší organizace: 2008-2017
Statutární město Olomouc-KPSS

Dlouholetým  sponzorem  naší  organizace  je  Obec:
 
  Příkazy
 


  
        OBCE:    

 
                                     
                                                                                                
   Dolany
    Jestřebí

2017--Obec Příkazy
                               Jestřebí        
       

                                                                                
                                                                    
  2015      -     SDH-Odrlice 

                                                                      2015 , 2016-   Obec Libina pořadatel Běhu s čelovkou
                                                                                                     
                                                                      2016-- Pořadatelé ROSKAFESTU, SDH,Skauti Příkazy                         
                                                                      
                                                                      2017-Pořadatelé ROSKAFESTU 2017,Skaouti Příkazy ,SDH Příkazy,Skauti-Libina
             

 

                    Organizaci finančně   podporuje :   VALTR s.r.o.  generální dodavatel staveb  Horní Lán Olomouc


                 
                   Soukromí sponzoři finanční dary:  2017

                                                                              pan   Ing. Petr  Partsch