KDO JSME
A CO DĚLÁME

Regionální organizace ROSKA Olomouc

ROSKA Olomouc – regionální organizace, Unie Roska v ČR je nezisková organizace, občanské sdružení s působností v rámci Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Organizace – předsedkyně získala ocenění „Křesadlo“ v Olomouckém kraji „Cenu pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci“, ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje (2014). Dále v roce 2019 křišťálovou plaketu za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením v kategorii Dobrovolník. V roce 2011 jsem úspěšně absolvovala vzdělávací program „STAKEHOLDERS, EDUKACATIONAL PROGRAME ON MULTIPLE SCLEROSIS“. Tento program vedla RNDr. Dagmar Gluckaufová, Phd. předsedkyně akademické rady, Academy od Health Care Management.

Naše organizace je členem KPSS Olomouckého kraje (komunitní plánování sociálních služeb)..

  • Předsedkyně organizace, statutární zástupce – Jana Nakládalová

Hlavní náplň ROSKA Olomouc

Hlavní náplní je pomoc postiženým roztroušenou sklerózou jejich rodinným příslušníkům, naučit je žít, vyrovnávat se s touto nemocí jejími progresemi nástrahami najít smysl života. Velmi důležitou činností Rosky je také informování veřejnosti. Pfřsto, že v ČR je téměř 15 000 nemocných, široká veřejnost stále ještě není správně a dostatečně informována, ……… sklerotik plece zapomíná …..

Roska má ve svých řadách členy v různém stádiu onemocnění a věku od 18-75 muže i ženy, od normálně chodících až po vozíčkáře. Naší členové jsou z různých koutů republiky, i když se přestěhovali na její druhý konec. Zůstávají věrni naší organizaci máme proto členy v Praze, Jeseníku, Moravském Písku, Bzenci, z Tovačova, Troubelic, Litovele, Dlouhé Loučky, Pobučí, Olomouce a okolí. Chodí za námi i ti, u kterých byla diagnostikována roztroušená skleróza nedávno a zatím se s tím nemohou vyrovnat a hledají pomoc a informace.

Co zajišťujeme a jak Vám můžeme pomoci?

Zajišťujeme kompletni informační servis, kontakty, psychologické poradenství, informace o možnosti získáni a dostupnosti.rehabilitačních pomůcek, odbornou literaturou. Připravujeme odborné přednášky a semináře nejenom o problematice života s RS. Spolupracujeme s rehabilitačními pracovníky a pořádáme rehabilitační cvičení, rehabilitační programy, kroužky a jiné. Nabízíme pomoc všem, kdo potřebují – radu, pomoc, informace nebo jen tak si popovídat.

 

Kde a kdy?

Na členských schůzích, které pořádáme jednou měsíčně každé druhé úterý od 15 do17h. Členské schůzky a cvičení se pořádají v budově OUN – Oblastní Unie Neslyšících, která sídlí v ulici Jungmannova 25, Olomouc.

Každé úterý se scházíme na cvičení v OUN od 10.00 do 11.00 hod. Začínáme v březnu 2023.

Na schůzkách si předáváme informace co je nového, plánujeme rekondiční pobyty, schůzky, přednášky a další aktivity.

Také je možné si domluvit individuální schůzkách: roska.olomouc@seznam.cz, tel.: +420 774 228 670

 

Rekondičkní pobyty

Pořádáme rekondiční-rehabilitační pobyty, kde probíhají kurzy životosprávy s intenzivním rehabilitačním cvičením pod vedením zkušené cvičitelky, cvičení s prvky jógy relaxace, nácvik cviků vedoucích ke zlepšení fyzické kondice a nezapomínáme i na psychiku dobrá nálada je vždy s námi. Jezdí za námi i přednášející z různých odvětvi. Naši dobří známí, kteří mají pro nás vždy něco nového.

 

Odborné přednášky

Jsou zaměřeny na pomoc postiženým s RS ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

Odborným Garantem naší organizace je MUDr. Jan Mareš z RS centra, jsme vždy informováni o nových postupech v léčení i nových lécích. Tyto informace vedou ke zkvalitnění života s R.S. Našimi dalšími spolupracovníky jsou odborníci v oblasti rehabilitace, sociální pracovník FN Olomouc. Za naše úspěchy považujeme spolupráci ze S.M.Ol., kde se jako jedna z organizací zúčastňujeme Komunitního plánování Statutárního města Olomouc.

Děkujeme všem lékařkám a lékařům na lůžkových odděleních, všem sestrám pod vedením Mgr. Petry Řehákové a všem, kteří s náma spolupracují. L

ékaři MS centra jsou MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D. MUDr. Jana Klosová, MUDr. Silvie Skalská, PhD. MUDr. Tezera Svrčinová, MUDr. Zuzana Matejčíková, MUDr. Jana Doláková. Nedílnou součástí MS centra jsou zdravotní sestry, paní Lenka Kalandrová a paní Monika Košťálková, které za nás myslí a poradí vždy, když už nám to nejde.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc máme i další naše symptizanty, kteří nám pomáhají. Měli jsme možnost uveřejnit článek v Žumálu Univerzity Palackého Olomouc a dát tak o sobě vědět a přispět k informovanosti o naší nemoci.

Za další úspěch považujeme spolupráci se Statutárním městem Olomouc, kde se jako jedna z organizací podílíme v rámci „Komunitního plánování v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb, aktivit a humanitární pomoci“ na zlepšování podmínek a služeb pro zdravotně postižené spoluobčany. Také naší zásluhou vzniká „OLOMOUC bez barier‘. Vznikla nová přepravní společnost pro osoby zdravotně postižené, zlepšily se některé služby. Z příspěvků Statutárního města Olomouce máme finanční prostředky na dopravu na naše rekondiční pobyty. Daří se nám informovat veřejnost Olomouckého kraje v tisku, rozhlase o onemocnění Roztroušené sklerózy mozkomíšní – RS.

 

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo Rosku v Olomouci zachovat pro všechny, kdo jí potřebují a budou potřebovat k načerpání sil, navázání nových přátelství, k poznání a vzájemné pomoci.

Dovolte mi pár slov na závěr.

Nemá cenu měnit to, co změnit nejde; RS prostě mám ať se mi to líbí nebo ne; můžu se vztekat, bránit, nechce odejít -nejde to. Jsem ráda, že můžu být užitečná. I když jen trošku, ale někomu, kdo to potřebuje tak, jak jsem to potřebovala před nedávným časem já. Můžu-li udělat něco proto, aby byl život s touto nemocí snesitelnější a v pohodě, udělám to. Když se mi ještě podaří vykouzlit na něčí tváři úsměv a zahnat na okamžik smutek; jsem prospěšná tím pádem i sama sobě, protože ti druzí pomáhají na oplátku zase mně.

Není to tak dávno, kdy i já jsem si říkala „CO BYCH TAK JÁ MOHLA DĚLAT V ROSCE?!“, o které jsem si četla při čekání na neurologii; pro mě není brebentění o nemocech a nebyla to nikdy moje parketa – později jsem ale zjistila, jak jsem se mýlila.

„Já to zvládnu, s RS se poperu SAMA“ a pak to přišlo …. chyběly mi informace od někoho, kdo má s RS zkušenost, jeden telefonát ale všechno změnil. Paní, se kterou jsem si sjednala schůzku, byla příjemná, povídala si se mnou, nelitovala čas i když na ní bylo později vidět, že je unavená. Byla tam, poslouchala, já byla zvědavá, ona odpovídala. V ordinaci u lékaře Vás vždy nenapadne ten správný dotaz je málo času. Všechno dojde až „potom“.

Slovo dalo slovo, a já i se svou RS byla najednou v Rosce, nebyl to žádný ploužáček, ale pořádný kvapík. Než jsem se rozkoukala, byla ze mne předsedkyně Rosky Olomouc. Uplynulo jaro, léto a byla tady první rekondice – papírů až nad hlavu a čtyřicet lidí k tomu. Nevěděla jsem, co mne čeká, jak to zvládnu se svojí RS, někoho jsem viděla poprvé až při odjezdu na rekondici. Ale za pomoci těch zkušenějších jsme to zvládli – děkuji!!!

Podzim, zima, Nový rok – uteklo to. Dnes už vím, že nebýt ochoty a setkání se super lidmi, byla bych dnes chudší o spoustu zážitků a osamocenější. Uteklo to, dnes už je to deset let. Proto se nebojte, smích léčí a u nás budete v té nejlepší péči…..

Těším se na Vás za sebe i za ostatní!

Jana Nakládalová
předseda organizace Roska Olomouc
IČO 708 678 61
e-mail: roska.olomouc@seznam.cz
Bankovní spojení: 219704088/2010

 

Co děláme?

CHCETE SE STÁT ČLENEM ROSKA OLOMOUC?

Pokud se rozhodne stát se naším členem, jedinou Vaší povinností je zaplatit členský příspěvek ve výši 150,- Kč na rok.
Závaznou přihlášku Vám na požádání zašleme jak elektronicky, tak i poštou – stačí napsat na e-mail roska.olomouc@seznam.cz.

I VY MŮŽETE POMOCI

Zlepšujeme život pacientům s roztroušenou sklerózou. Pojďte do toho s námi.

PŘISPĚT