ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Co je roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza je neurologické, nevyléčitelné onemocnění, postihující mnohočetnými ložisky bílou hmotu centrálního nervového systému (CNS), tedy mozku a míchy. Postihuje tedy své vlastní tkáně. Bílá hmota je tvořena nervovými drahami (výběžky nervových buněk, po nichž jsou přenášeny nervové vzruchy) a jejich obalem, myelinem, který slouží jako izolační hmota a umožňuje rychlé vedení vzruchu po nervových vláknech. Nervová vlákna, která mají tento obal, tzv. myelinovou pochvu, nazýváme myelinizovaná. Ta onemocnění, u nichž dochází k poruše a úbytku této myelinové pochvy, nazýváme souhrnně demyelinizacemi.

Projevuje se rozmanitou škálou obtíží:

  • únava
  • deprese
  • potíže se soustředěním
  • paměť

Je to autoagresivní neurologické onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, kdy imunitní systém poškozuje své vlastní tkáně mozku a míchy. Projevuje se rozmanitou škálou obtíží – únavou, depresemi, potížemi se soustředěním, pamětí či učením, různými formami tělesného postižení, zrakovými, urologickými či sexuálními problémy.
Přesná příčina roztroušené sklerózy není doposud známa. Není tedy ani znám lék, který by ji vyléčil. 
Není spojena se stářím, ale naopak propuká u mladých lidí mezi 20. a 40. rokem. Možná proto bývá také označována jako „Alzheimer mladých“. 
Pro roztroušenou sklerózu je charakteristické střídání období záchvatů (atak, relapsů) a období zdánlivého klidu (remisí). Tento proces je nepředvídatelný, a proto je i léčba či prevence je obtížná.
Na celém světě trpí roztroušenou sklerózou 2,5 miliónu lidí, v České republice jich s touto nemocí bojuje odhadem 17 tisíc. Zhruba 10 tisíc z nich podstupuje nejmodernější biologickou léčbu, nazývanou DMD (z ang. Disease-Modifying Drugs). Ta dokáže v indikovaných případech snížit aktivitu nemoci a redukovat její projevy. Léčba je úspěšnější v časných fázích nemoci, proto je nutné stanovit diagnózu a nasadit účinnou léčbu co nejdříve.
Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D.

ROSKA Olomouc spolupracuje s národní radou zdravotně postižených v Olomouci. Poskytujeme právní poradenství v rámci svých služeb.

POTŘEBUJI POMOCT

Užitečné odkazy

 

I VY MŮŽETE POMOCI

Zlepšujeme život pacientům s roztroušenou sklerózou. Pojďte do toho s námi.

PŘISPĚT