O nás - Roska Olomouc

Můžete nás podpořit nákupem na portálu givt. Odkaz zde:Unie Roska 

Regionální organizace

Roska  Olomouc  z.p.s.

 

Našim hlavním cílem je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít plnohodnotný život.
Tomu  je podřízená veškerá činnost organizace.

 

Pár slov k zamyšlení:

Roztroušená skleróza RS-  Multiple sklerosis MS je závažné neuroulogické , nevyléčitelné ,ale léčitelné onemocnění , které může významně ovlivnit kvalitu života nemocného  i jeho rodiny ,má negativní vliv na tělesné,mentální i psychické funkce.

 

  Přesto,že v ČR je téměř 19 000 nemocných,široká veřejnost stále ještě není správně a dostatečně informována ....
   ...... „ Skerotik je přece ten co zapomíná……?!“

 Lidé s RS žijí mezi námi a my bychom neměli být k jejich problémům lhostejni.

Na pomoc těmto lidem, jejich přátelům, rodinným příslušníkům a všem jejichž společným zájmem je pomáhat,vznikly regionální  organizace  jedna z nich je , Roska Olomouc."

Kdo jsme?

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska,České MS společnosti.(Multiple Sclerozis)

sdružující nemocné postižené touto chorobou, jejich rodinné příslušníky a blízké.
Našim členem se může stát kdokoli starší 18 let-ti  let, mladší musí mít souhlas zákonných zástupců.

Pokud se rozhodnete  stát se našimi členy, jedinou Vaší povinností je zaplatit členský příspěvek ve výši 150Kč na rok.Závaznou  přihlášku Vám na požádání zašleme jak elektronicky ,tak i poštou- stačí si napsat na e-mailovou adresu : roska.olomouc@ seznam.cz

 

Roska Olomouc je organizace  z působností v rámci  Olomouckého,Jihomoravského i Zlínského kraje.

 

 Na Rosku  Praha předáváme své požadavky  na příspěvky z Ministerstva zdravotnictví ( dotace)

Ta nám je také po schválení rozděluje.

Dotace jsou vázané na diagnózu RS .Proto musí mít všichni účastníci dotovaných akcí z MZ:Pořádaných naší organizací Rekondičních pobytů , hipoterapie, rehabilitačních cvičení ergoterapie,a jiné akce  apod. 
Závaznou přihlášku ,tiskopis Závazné přihlášky  Vám na vyžádání  zašleme elektronicky nebo poštou.
Závaznou přihlášku získáte na   email adrese :  roska.olomouc@seznam.cz

Dotované akce jsouvýhradně určeny pro  postižené roztroušenou sklerózou.Vyjímkou mohou být jen průvodci a asistenti imobilních osob s RS a průkazem ZTP-P.V případě volného místa se jich mohou zúčastnit i jiné osoby ,které RS nemají a však za plnou cenu. Zájemce  postižený RS ,který není členem naší organizace ,ale členem jiné organizace se může v případě volného místa také akce zúčastnit , avšak poplatek na danou akci je o 25%\ vyšší než u platících členů naší organizace.
I tak jsou všechny akce dotované:

Dotace  ve  výši asi 60% nákladů na akci ,zbytek  asi 40% je na spoluůčasti pacienta.

Pro většinu je i tato částka poměrně vysoká a mnoho by se nás na ozdravné akce nedostala a proto:

Peníze na dofinancování sháníme od  Sponzorů  ve městech na  Obecních úřadech v místě bydliště naších členů,od soukromých  podnikatelů, osob  všech ,kdo jsou ochotni nám přispět……

Sponzorů je však málo, jednak naše společnost ještě není dostatečně informována o této závažné nevyléčitelné civilizační nemoci.   Sponzorům nevzniká taková reklama jako v jiných odvětvích. My svým sponzorům můžeme  poděkovat na naších web.stránkách,  v časopisech a tisku   do kterého pravidelně přispíváme.

Na naší prospěšnou činnost můžete také přispět libovolnou částkou  na účet:

 Roska Olomouc –ČSOB a .s. divize  Poštovní spořitelna .č.ú.  219 704 088/0300   v.s .138

 Přes internetový nákupní portál GIVT

Váš dar je daňově odečitatelnou položkou dle zákona 586/1992 Sb.§ 15.

Na Váš dar Vám na požádání vystavíme sponzorskou smlouvu o kterou si můžete napsat na náš e-mail:   roska.olomouc@ seznam.cz

 

Představte si,že to může potkat i Vás,

Začínáte si  všímat ,že několik týdnů nějak často zakopáváte ,mravenčí Vám ruce nebo nohy,pozvolna ztrácíte cit v rukách několikrát Vám vypadne tužka, papír, peněženka.Váš zrak se rozostřuje , nepomáhají brýle na blízko, na dálku, bifokální ani jiné.Najednou nedokážete srozumitelně mluvit ,opakovaně ztrácíte rovnováhu ,nedokážete se soustředit.Jste nevýslovně unaveni není to nachlazení ani jarní únava .Rozhodnete se zajít k lékaři.Ten na základě celkem nevinných neurologických vyšetření Vám řekne ,máte Roztroušenou sklerózu.

Naše republika Olomoucký kraj nevyjímaje patří mezi země z největším výskytem této nemoci.Tento zážitek má 19 000 lidí v ČR .,

Mají roztroušenou sklerózu mozkomíšní.Je to zcela nepředvídatelná nemoc která může kdykoliv postihnou kohokoliv z Vás, přitom na Vás není vůbec nic vidět.RS v součastné době neumíme léčit,ale život sní umíme udělat kvalitnější.

Proto jsme vděčni za každý byť sebemenší sponzorský dar pro naší organizaci.

Roska Olomouc má ve svých řadách členy  různého věku od 18ti do …. ,v různém stádiu onemocnění, muže i ženy.Chodící i   imobilní.Z různých koutů republiky, přestože se přestěhovali zůstávají  věrni svým kamarádům,své  organizaci.

Jsou z Prahy ,Jeseníku,Bzence,Moravského Písku,Tovačova, Troubelic ,Dlouhé Loučky,Pobučí .Olomouce a okolí..

Chodí za námi i Ti u kterých byla  nemoc diagnostikována teprve nedávno.Zatím se s nemocí nemohou vyrovnat hledají  pomoc a informace.

Naše organizace Vám ráda předá  informace ,kontakty domluví schůzku, atd….

-psychologickou pomoc  ve složitých životních situacích,které mohou nemocné RS a jejich blízké potkat.

-informace o možnosti a dostupnosti rehabilitačních pomůcek,

-kompenzační pomůcky,vozíčky

-spolupracujeme s rehabilitačními pracovníky  ,pořádáme rehabilitační cvičení,rehabilitační programy,

- plavání ,rekondiční pobyty

-připravujeme odborné přednášky, semináře nejen o problematice života s RS.

-Rádi Vám zapůjčíme odbornou  literaturu  – je možnost si  jí i u nás  zakoupit

Nabízíme radu a pomoc všem těm, kteří jí potřebují. Nebo si potřebují  jen tak popovídat, tak kdy a kde ?

Kdy?

Na členských schůzkách které pořádáme jednou měsíčně a to druhou středu v měsíci od 15 do 17 hod.. Mimo prázdniny.

Je možné si domluvit schůzku i na jiný termín  přes e-mail: roska.olomouc@seznam.cz.

 

Také,se

 scházíme  každé úterý na cvičení. Další možnost za námi přijít  ,přitom si s námi můžete  zacvičit .V tom případě si vezměte nějaké tepláčky na cvičení( samozřejmě dobrovolně.)Neříkejte ,že to nezvládnete dokážete všechno a když ne tak Vám rádi pomůžeme od 10-do 11hod dopoledne-také kromě prázdnin.

Co získáte dobrou náladu,můžeme si domluvit schůzku, poznáte že s RS život nekončí ,nepotřebujete nic jen přijít  opakuji ještě jednou cvičit Vás nikdo nebude nutit .

To bylo kdy a teď

Kde?

Členské schůzky a cvičení jsou v budově OUN-Oblastní Unie Neslyšících, která sídlí na ulici Jungmannova 25 v Olomouci.

Přesné informace najdete  v sekci : Kde nás najdete-je tam mapka.

Na schůzkách si předáváme informace co je nového ,plánujeme rekondiční pobyty ,přednášky a další aktivity .Hlavně si povídáme o tom co nás trápí- hodně se zasmějeme –dobrá nálada je všude s námi- zastavte se kávu čaj Vám uvaříme …je to jen na Vás k ničemu Vás nenutíme.

Pořádáme.

Rekondiční pobyty:

Pořádáme rekondiční - rehabilitační pobyty kde probíhají kurzy životosprávy, trochu intenzivnější rehabilitační cvičení než přes rok. Pod vedením zkušené cvičitelky ,cvičení z prvky jógy ,relaxace.Nácvik a procvičování cviků vedoucích ke zlepšení fyzické kondice.Nezapomínáme na psychiku ,dobrá nálada je pro nás velmi důležitá.Jezdí za námi přednášející z různých odvětví.Naši dobří známí kteří mají pro nás vždy něco nového.

Pokud Vás nabídka zaujala  a budou ještě volná místa, můžete jet s námi, napište si na e-mail. roska.olomouc @seznam.cz .  Ráda  Vám  podám bližší informace.Bývá to báječná doba,kde načerpáme nové síly do dalších dnů,mnoho nového se tam dozvíme, poznáme nové přátele .

 

Odborné přednášky:

Jsou zaměřeny na nové informace o nových poznatcích a postupech v léčbě RS. Zatím neexistuje lék který umí RS vyléčit, ale je známá řada léčebných postupů, které příznivě ovlivňují průběh nemoci . O  všem i o úplných novinkách jsme vždy informování ..


Odborným garantem Naší organizace je prof. MUDr. Jan Mareš  PhD  vedoucí MS centra Neurologické kliniky FN Olomouc

Děkujeme p.prof. MUDr. Janu Marešovi za čas, který nám věnuje v rámci přednášek , za příspěvky do odborných časopisů i médií ,přispívá tak k lepší informovanosti široké veřejnosti o naši nemoci RS.

 

Lékaři   MS  Centra :MUDr. Vladimíra  SládkováPhD , MUDr.Jana Klosová ,MUDr Silvie Skalská PhD ,MUDr Tereza Svrčinová , MUDr.Zuzana  Matejčiková ,MUDr.Jana Doláková.

   sestry MS  centra.p. Lenka  Kalandrová  a p.Monika  Košťálková  , které za nás myslí a poradí když už nám to nejde.
 

 Děkujeme všem lékařkám  a lékařům na lůžkových odděleních ,všem sestrám pod vedením Mgr .Petry Řehákové.  všem kteří s námi spolupracují.

Našim velkým uspěchem je zřízení nového MS centra a stacionáře, který se nám podařilo vybudovat za pomoci Vás pacientů- petice- ,díky podpoře našeho garanta prof.Jana Mareše PhD, prof.Petra Kańovského CSc, ..přednosty Neurologické kliniky a  vedení FN.

Ve F.N. máme i další naše sympatizanty kteří nám pomáhají .  Měli  jsme možnost uveřejnit náš článek  v Žurnálu U.P. a dát tak o sobě vědět  přispět tak  k informovanost o naši Vaši nemoci.

 

Za další náš úspěch považujeme spolupráci ze SMOl.-Statutárním městem Olomouc.Kde se jako jedna z organizaci spolupodílíme v rámci Komunitního Plánování v oblasti Sociálních služeb,souvisejících služeb,aktivit a humanitární  pomoci  na zlepšování podmínek a služeb pro zdravotně postižené spoluobčany,také naší zásluhou vzniká Olomouc bez barier. Vznikla nová přepravní společnost pro osoby zdravotně postižené, zlepšily se některé služby.

Z příspěvků SMOl. Máme peníze na dopravu na naše rekondiční pobyty.

Daří se nám informovat veřejnost Olomouckého kraje v tisku rozhlase o onemocnění RS.( Roztroušená skleróza mozkomíšní)

 

 

Jsem velmi ráda ,že se nám podařilo Rosku v Olomouci zachovat pro všechny kdo jí potřebují a budou potřebovat k načerpání sil ,navázání nových přátelství  , k poznání a vzájemné pomoci.

 

Dovolte mi pár slov na závěr.

Nemá cenu měnit to co změnit nejde,  RS prostě mám at´ se mi to líbí nebo ne ,můžu se vztekat ,bránit se, nechce odejít,nejde to.

Jsem ráda , že můžu být užitečná i když  jen trošku někomu kdo to potřebuje,jak jsem to potřebovala před nedávným časem sama.Můžu–li udělat něco ,aby byl život s touto nemocí snesitelnější a v pohodě.Když se mi ještě daří vykouzlit na něčí tváři úsměv ,zahnat na okamžik smutek,mohu být prospěšná někomu  tím pádem i sama sobě, protože Ti druzí pomáhají na oplátku zase mě.

 

Není to tak dávno kdy i já jsem si říkala „ CO BYCH TAK JÁ MOHLA DĚLAT V Rosce !“ ( o které jsem četla na neurologii, to teda pro mě není brebentění o nemocech , nebyla nikdy moje parketa ,později jsem zjistila jak jsem se mýlila.)

Já to zvládnu, s RS se poperu SAMA   a pak to přišlo.. chyběli mi informace,od někoho kdo má s RS zkušenost,  jeden telefonát všechno změnil.  Paní se kterou jsem si sjedna schůzku byla příjemná,povídala si se mnou nelitovala čas i když na ní bylo později vidět,že je unavená.Byla tam ,poslouchala já byla zvědavá, ona odpovídala  v ordinaci není toho času a hlavně Vás tam nic moc nenapadá asi to také znáte,  všechno nějak dojde ,až potom.

Slovo dalo slovo a Já byla v Rosce ,nebyl to žádný  ploužáček,pořádný kvapík to byl  než jsem se rozkoukala byla ze mne ,předsedkyně Rosky Olomouc,jaro,léto- rekondice všechno nové , papírů až nad hlavu a čtyřicet lidí k tomu.Nevěděla jsem co mě čeká , jak to zvládnu (a co ona myslím tím svoji RS,) někoho jsem   viděla  po prvé ,až při odjezdu na rekondici. Za pomoci těch druhých ,zkušenějších jsem to zvládla za což jim děkuji!,podzim zima,

Nový rok, uteklo to.Dnes  už vím ,že nebýt Její  ochoty a  setkání se super lidmi,byla bych dnes chudší o spoustu zážitků a osamocenější..
Uteklo to dnes už je to deset let.

Proto se nebojte   smích léčí u Nás budete v té nejlepší péči ……..

Těším se na Vás  za sebe i  ostatní.

  Jana Nakládalová
  Předseda organizace Roska Olomouc
 email: roska.olomouc@ seznam.cz

 

 Bankovní spojení :ČSOB  a .s . divize  Poštovní spořitelna  č.ú. 219 704 088/0300

IČO.708 678 61

 

 

 

 

leden 2016