Členské schůzky se konají každou druhou středu v měsíci

od 14.30 do 16.00 hod.

11.1.2023 , 8.2.2023 , 8.3.2023 , 12.4.2023 , 10.5.2023 , 14.6.2023 

V červenci a srpnu se schůzky nekonají.

11.10.2023 , 8.11.2023 

Vánoční besídka se koná 13.12.2023 od 14.00 do 16.30 hod.