Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky

PROJEKT PROFESIONÁLNÍ ROSKA

 “ Profesionální Roska „
Slavnostní zahájení projektu proběhlo v kongresovém sále pražského Ikemeu 3.2.2010 za účasti většiny předsedů regionálních organizací a významných hostů.

  • Projekt bude probíhat od ledna 2010 do 31.12.2012 a jeho cílem je zvýšení profesionality vedoucích pracovníků regionálních organizací Roska.

  • Důležitým aspektem tohoto projektu  je  možnost vytvoření nových pracovních míst.
  • Projekt se zaměřuje  na osoby s rostroušenou sklerózou a jeho snahou je zvýšit  dovednosti  všech vedoucích pracovníků reg.organizací Roska, kteří  své nově získané  vědomosti rádi předají  v případě zájmů svým členům v základní organizaci.
  • Naše organizace Roska v Olomouci se také aktivně zapojila do tohoto projektu.

První školení proběhlo v Lázních Luhačovice. Druhé týdení školení se uskutečnilo na Pasekách, další budou následovat.
Více se o celém projektu dozvíte na www.roska.eu.

Naší snahou je poskytovat naším i novým členům co nejlepší informace  podat pomocnou ruku , být jim oporou a toto je jedna s možných cest.

I VY MŮŽETE POMOCI

Zlepšujeme život pacientům s roztroušenou sklerózou. Pojďte do toho s námi.

PŘISPĚT