Články - zima

Projekt Profesionální Roska
3. 11. 2010

  " Profesionální Roska "

Slavnostní zahájení projektu proběhlo v kongresovém sále pražského Ikemeu 3.2.2010


Za účasti většiny předsedů regionálních organizací a významných hostů

Projekt bude probíhat od ledna 2010 do 31.12.2012  jeho cílem je  zvýšení profesionality vedoucích prcovníků regionálních organizací Roska.
Důležitým aspektem tohoto projektu  je  možnost vytvoření nových pracovních míst.

Projekt se zaměřuje  na osoby s rostroušenou sklerózou a jeho snahou je zvýšit  dovednosti  všech vedoucích pracovníků reg.organizací Roska

Kteří  své nově získané  vědomosti rádi předají  v případě zájmů svým členům v základní organizaci .

Naše organizace  Roska v Olomouci se   také  aktivně zapojila  do tohoto projektu 
 

První  školení proběhlo  v Lázních Luhačovice .
Druhé týdení školení se uskutečnilo na Pasekách ,další budou následovat.více se o celém projektu dozvíte na www.roska.eu.


Naší snahou je poskytovat naším i novým členům co nejlepší informace  podat pomocnou ruku  ,být jim oporou a toto je jedna s možných cest .

VÝSTAVA
28. 1. 2010

Na přelomu zimy a jara 2010 se uskutečnila v Olomouci putovní výstava
s názvem Mám R.S.   ......no a co?!

Výstava se konala v prostorách kaple

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
náměstí Republiky 5
od 3.3.do 28.3.2010Patronem výstavy byl náměstek primátora Statutárního města Olomouc

RNDr Ladislav Šnevajs

Video

předchozí 1 další